Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 480

 • Bereik meer met leerdoelen
 • Progressiegerichte lesbezoeken
 • Hoe ontwikkel je je progressiecontext?
 • De chemische disbalans mythe van mentale ziektes
 • 5 Jaar progressiegerichtwerken.nl
 • Kies een doel waarmee je groeit


Bereik meer met leerdoelen

~ Coert Visser

Hieronder leg ik uit wat leerdoelen zijn, waarom ze heel waardevol kunnen zijn en hoe je ze vaker kunt gaan gebruiken. Het lijkt zo voor de hand liggend: als je iets wilt bereiken, moet je doelen stellen in termen van duidelijk geformuleerde te behalen resultaten, liefst in SMART-termen. Maar hoe logisch dit ook klinkt, dit is te kort door de bocht.

Lees verder »


Progressiegerichte lesbezoeken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een onderwijsinstelling pakte een organisatieverandering aan via de test-and-learn benadering van progressiegericht werken. Dat wil zeggen dat er geen plannen-en-implementeren aanpak werd gevolgd, maar een stapsgewijze, experimenterende, lerende, uitproberende, appelerend aan de autonome motivatie-aanpak.

Lees verder »


Hoe ontwikkel je je progressiecontext?

~ Coert Visser

In 1977 bedacht psycholoog Lee Ross de term fundamentele attributiefout. Hiermee bedoelde hij dat wij mensen geneigd zijn systematisch verkeerd te denken over de oorzaken van ons gedrag. Het verkeerde zit hem erin dat we de invloed van factoren binnen onszelf (eigenschappen, aanleg, etc.) systematische overschatten en de invloed van factoren buiten onszelf systematisch onderschatten.

Lees verder »


De chemische disbalans mythe van mentale ziektes

~ Gwenda Schlundt Bodien

Eén breinmythe die onderuit gehaald wordt in het boek Great Myths of the brain” is de mythe dat mentale ziektes zoals depressie en angststoornissen veroorzaakt worden door een chemische disbalans in het brein.

Lees verder »


5 Jaar progressiegerichtwerken.nl

~ Coert Visser

Op de kop af 5 jaar geleden startte ik dit blog met deze post. Het berichtje dat ik hier nu schrijf is post nummer 629 (in het archief van de site kun je ze allemaal vinden). Ook schreef ik in deze vijf jaar twee boeken:

Lees verder »


Kies een doel waarmee je groeit

~ Gwenda Schlundt Bodien

In 2016 verscheen mijn boekje Hersenvitaminen, meer succes met de groeimindsetmix. Hier is een stukje uit dat boek dat gaat over het kiezen van doelen die werken, dus doelen waarmee je vooruit komt.

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 479

 • Eenvoudige progressiewoorden maken progressiegesprekken
 • De universele mindset en onderwijs als fundamenteel recht
 • Weerleggen van breinmythes
 • 10 Essentiële docentstrategieën
 • Spiegelneuronen leren van ervaringen
 • Vitamines voor Groei – Vansteenkiste en Soenens (2015)

Eenvoudige progressiewoorden maken progressiegesprekken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Mensen gebruiken gemiddeld rond de 16.000 woorden per dag. Veel van die woorden komen moeiteloos over onze lippen. We denken niet bij elke zin na voor we onze mond open doen. Dat we zoveel woorden weten te uiten, dag in dag uit, zegt nog niks over de kwaliteit van wat we zeggen. Maar de kwaliteit, dus de inhoud van de woorden, kan directe en verstrekkende gevolgen hebben. De woorden hebben soms een direct effect op het gevoel. Iemand geeft een complimentje en de ontvanger ervan voelt zich direct blij worden. Iemand geef kritiek en de ontvanger daarvan voelt direct ergernis. De woorden hebben soms verstrekkende gevolgen. Iemand vloekt en tiert en de ontvanger van de verbale agressie accepteert het niet langer en vertrekt voorgoed. Iemand voorspelt dat iemand anders drie jaar nodig zal hebben om van zijn straatangst af te komen, en dat zet een negatieve self fulfilling prophecy in gang bij die persoon die vervolgens jaren achter het raam geplakt zit. Woorden hebben impact.

Lees verder »


De universele mindset en onderwijs als fundamenteel recht

~ Coert Visser

Wat vind jij: moet onderwijs van hoge kwaliteit gezien worden als een universeel recht? Zou de overheid moeten garanderen dat ieder kind toegang heeft tot kwalitatief goed onderwijs? En laat me je nog iets vragen: hebben vrijwel alle mensen een groot potentieel om hun intellectuele vermogens te ontwikkelen of geldt dit slechts voor een een deel van de mensen? Onderzoekers Savani, Rattan & Dweck (2017) hebben deze twee verschillende manieren van denken over potentieel namen gegeven. Geloven dat vrijwel iedereen een hoog potentieel heeft noemen ze de universele overtuiging; geloven dat dit slechts geldt voor een deel van de mensen noemen ze de niet-universele overtuiging. Ik spreek hier voor het gemak van de universele mindset en de niet-universele mindset.

Lees verder »


Weerleggen van breinmythes

~ Gwenda Schlundt Bodien

Het boek Great myths of the brain is een prettig geschreven boek, waarin bekende en minder bekende breinmythes onderuit gehaald worden. De opbouw is interessant; bij elke mythe wordt eerst de mythe zelf uiteengezet met daarbij een toelichting hoe deze in de wereld is gekomen. Daarna licht de auteur pas uit wat er wel waar is. De reden dat hij dit zo doet is dat uit onderzoek is gebleken dat het direct weerleggen van mythes veel beter werkt, dan het gewoonweg aanreiken van feiten. Dat beter werken is gedefinieerd als” onthouden wat fictie is en wat waarheid is.

Lees verder »


10 Essentiële docentstrategieën

~ Coert Visser

In een nieuw artikel beschrijft onderwijspsycholoog Barak Rosenshine tien principes van instructie, ofwel 10 strategieën, gebaseerd op onderzoek, die iedere docent zou moeten kennen en gebruiken. Hieronder staan deze 10 essentiële docentstrategieën. Als je ze gelezen hebt, noteer dan eens welke je zelf al toepast en over welke je wel meer te weten zou willen komen.

Lees verder »


Spiegelneuronen leren van ervaringen

~ Gwenda Schlundt Bodien

In de jaren 90 identificeerde een Italiaanse neurowetenschapper cellen in het brein van aapjes die een bijzondere activiteit vertoonden. Deze neuronen in de premotorische cortex vertoonden activiteit wanneer de aapjes bepaalde handelingen verrichten en ook wanneer ze een ander aapje diezelfde bewegingen zagen maken. Sindsdien zijn deze neuronen en hun activiteit misschien wel het meest gehypte onderwerp geworden in de neurowetenschap, zo beschrijft Christian Jarrett in zijn boek Great Myths of the Brain.

Lees verder »Vitamines voor Groei – Vansteenkiste en Soenens (2015)

~ Coert Visser

Er zijn niet zoveel goede en toegankelijke Nederlandstalige boeken over de zelfdeterminatietheorie. Veel mensen in de praktijk (ouders, docenten, leidinggevenden, hulpverleners, etc.) hebben vaak niet de tijd en gelegenheid om de wetenschappelijke literatuur over dit zeer interessante onderwerp door te ploegen. Daardoor missen ze vaak het inzicht in hoe ze ZDT praktisch kunnen toepassen. Er is nu een boek dat in de behoefte van deze mensen in de praktijk voorziet: Vitamines voor groei, Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie, geschreven door Maarten Vansteenkiste en Bart Soenens.

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 478

 • Zelfovertuiging of directe communicatie: wat werkt beter?
 • Het schiet me nu opeens te binnen
 • We moeten kennis weer meer gaan waarderen
 • Ik hou tijd over!
 • Paden naar oplossingen (heruitgave 2017)
 • Studie- en loopbaankeuzes van jongeren
 • Wat levert de training progressiegericht coachen op?

Zelfovertuiging of directe communicatie: wat werkt beter?

~ Coert Visser

Wanneer we informatie willen overdragen of een boodschap willen overbrengen kunnen we natuurlijk eenvoudigweg zeggen wat we willen zeggen en uitleggen wat we willen uitleggen. We zouden deze strategie directe communicatie kunnen noemen. Een andere strategie is het gebruik wat in de sociale psychologie zelfovertuigingstechnieken wordt genoemd. Zelfovertuigingstechnieken zijn werkvormen waarin de persoon via vragen en actieve participatie zelf het belang van de informatie of boodschap ontdekken.

Lees verder »


Het schiet me nu opeens te binnen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een andere interessante reflectie deze week in de training progressiegericht coachen was de volgende. Progressiegerichte coaches formuleren hun vragen en interventies zo eenvoudig mogelijk en maken daarbij gebruik van beproefde standaardformuleringen. De inhoud die de client produceert is natuurlijk elke keer anders en het vraagt nauwgezetheid en heel goed luisteren om te blijven aansluiten op het perspectief van de client. Een deelnemer in onze training was het opgevallen dat veel van haar clienten tegenwoordig de uitdrukking ‘het schiet me nu opeens te binnen’ gebruikten. Ze vroeg zich af of het type vragen in de progressiegerichte aanpak deze uitdrukking misschien triggert bij clienten.

Lees verder »


We moeten kennis weer meer gaan waarderen

~ Coert Visser

In deze tijd van Wikipedia en Google hoor je wel zeggen dat het hebben van kennis minder belangrijk is geworden omdat je immers alles toch zo kunt opzoeken. Waarom zou je het dan moeten weten? Als je maar de vaardigheid en de middelen hebt om de kennis die je hier en nu nodig hebt, op te zoeken. Ook kom ik vaak de stelling tegen dat artikelen niet te theoretisch moeten zijn maar vooral praktisch gericht. De gedachte hierachter is dat mensen niet geïnteresseerd zijn in theorie maar alleen (hapklaar) aangereikt willen krijgen hoe ze iets moeten aanpakken of oplossen. Nu ben ik wel een liefhebber van Google en zeker van Wikipedia en ook kan ik onderschrijven hoe prettig en nuttig praktisch bruikbare informatie is, maar ik denk dat het belang van kennis steeds meer onderschat wordt.

Lees verder »Ik hou tijd over!

~ Gwenda Schlundt Bodien

Deelnemers aan onze training progressiegericht coachen moeten in het begin vaak wennen aan twee dingen. Het eerste is om progressiegerichte interventies toe te passen en het tweede is allerlei andere dingen die ze gewend zijn te doen weglaten. In die fase werkt het goed om de interventies letterlijk voor te lezen zoals we ze aanreiken en dan te kijken wat ze opleveren.

Lees verder »


Paden naar oplossingen (heruitgave 2017)

~ Coert Visser

In 2008 verscheen mijn boek Paden naar oplossingen waarvan nu een heruitgave is verschenen. Het boek bevat een uitgebreide beschrijving van oplossingsgerichte technieken en principes. Ook bevat het hoofdstukken over de ontstaansgeschiedenis van oplossingsgericht werken en van onderzoek. In de heruitgave van het boek zijn twee interviews opgenomen met oplossingsgerichte pioniers: Eve Lipchik en Wally Gingerich. Daarnaast staan in het boek veel onderwerpen die niet uit de oplossingsgerichte wereld komen.

Lees verder »


Studie- en loopbaankeuzes van jongeren

~ Gwenda Schlundt Bodien

Aan onze training progressiegericht coachen doen ook veel loopbaanbegeleiders en mobiliteitsadviseurs mee. Eén deelnemer vertelde laatst over een gesprek dat ze had gehad met een 15 jarige, die niet wist wat ze moest kiezen en hoe ze verder moest met haar studiekeuzes. De coach had in het gesprek met deze jongere een mooie combinatie gemaakt van progressiegericht helpen via de zeven stappen aanpak van NOAM en progressiegericht trainen met behulp van keuzeinstrumenten.

Lees verder »Wat levert de training progressiegericht coachen op?~ Coert Visser

Recent vroegen we op de laatste dag van de Training Progressiegericht Coachen wat de training hen had opgeleverd. We vroegen hen dit op te schrijven op post it briefjes. Dit schreven zij op:

Lees verder »

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 477

 • Sociaal wenselijke antwoorden
 • De psychologie van progressie (paperback, 2017)
 • Wat heeft de training je opgeleverd?
 • De kantelinterventie bij onvrijwillige cliënten
 • In tien minuten een groeimindset opwekken
 • Kantelinterventie (voorbeeldgesprek)


Sociaal wenselijke antwoorden

~ Gwenda Schlundt Bodien

In progressiegerichte stuurgesprekken combineert de leidinggevende duidelijkheid over de progressieverwachting met een aansluitende en niet autoritaire wijze van communiceren. Dat de leidinggevende geen verwijten geeft en kritiek levert op de medewerker, werkt vaak snel en goed, omdat de medewerker direct kan nadenken over hoe hij aan de progressieverwachting gaat voldoen en zich niet hoeft te verdedigen tegen wantrouwen of negatieve oordelen. Soms gaat de medewerker zo snel mee, dat de leidinggevende er door verrast kan worden en zich zelfs kan afvragen of de medewerker soms sociaal wenselijke antwoorden aan het geven is.

Lees verder »


De psychologie van progressie (paperback, 2017)

~ Coert Visser

Vandaag is de paperbackversie van mijn nieuwste boek verschenen onder de (nieuwe) titel De psychologie van progressie. Het boek is een pleidooi tegen fatalisme en voor realistisch optimisme. Het laat namelijk zien dat betekenisvolle progressie bestaat, zowel in onze individuele levens als op het niveau van samenlevingen. De wetenschap van de psychologie biedt duidelijke aanknopingspunten voor hoe we progressie kunnen boeken.

Lees verder »


Wat heeft de training je opgeleverd?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Op de laatste dag van de training progressiegericht coachen stellen we de deelnemers vaak de vraag wat de training ze heeft opgeleverd. Dat is een interessante vraag voor zowel de deelnemers als voor ons. De deelnemers reflecteren op nut en bruikbaar voor hen en brengen onder woorden wat ze interessant en bruikbaar vinden. Wij krijgen interessante feedback over de progressie die de deelnemers betekenisvol vinden en kunnen deze feedback benutten om ervoor de zorgen dat we deelnemers in onze trainingen in staat stellen om dergelijke betekenisvolle progressie te boeken. Dit is het soort antwoorden dat we krijgen van deelnemers aan de training progressiegericht coachen:

Lees verder »


De kantelinterventie bij onvrijwillige cliënten

~ Coert Visser

Het ondersteunen van de autonomie van de cliënt is extra belangrijk bij onvrijwillige cliënten. Dit zijn cliënten die niet zelf bedacht hebben om in coaching te gaan maar op verzoek van of in opdracht van een ander. Hoewel deze cliënten zich in eerste instantie meestal gereserveerd of zelfs uitgesproken oncoöperatief opstellen, lukt het vaak goed en snel om met hen tot een goede samenwerking te komen. De belangrijkste sleutel om dat te doen, is door hun autonomie te erkennen en accentueren. Als cliënten eerst nadrukkelijk uitleggen waarom ze eigenlijk niet met je willen praten als coach dan helpt het om hier serieus naar te luisteren en te onderzoeken wat deze redenen zijn.

Lees verder »


In tien minuten een groeimindset opwekken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Wil je eens ervaren wat een focus op progressie kan opleveren? Praat de komende week dan eens 3 keer met iemand over de progressie die je hebt bereikt ten aanzien van iets dat belangrijk voor je is. Mensen richten gedurende de dag hun bewuste aandacht op één ding tegelijk. Het meest efficiënt is het om die bewuste aandacht te richten op wat er op hun to-do-lijstje staat of op welk probleem er opgelost moet worden. Want als we ons richten op wat we moeten doen of op wat we moeten oplossen omdat er iets mis loopt, dan komen we vooruit waar vooruitgang nodig is. Deze focus brengt met zich mee dat we allerlei andere dingen niet meer bewust waarnemen. Bijvoorbeeld wat er goed werkt in wat we doen. Bijvoorbeeld wat er goed heeft gewerkt in wat we in het verleden hebben gedaan. Bijvoorbeeld wat we al hebben bereikt.

Lees verder »


Kantelinterventie (voorbeeldgesprek)

~ Coert Visser

Veel coaches en trainers hebben van tijd tot tijd te maken met cliënten of cursisten die tegen hun zin in mee moeten doen aan het gesprek of de training met jou. Wanneer je met zulke cliënten te maken hebt, heeft het geen zin om over hun bezwaren heen te stappen en gewoon aan de gang te gaan. Een techniek die je goed kunt gebruiken om constructief met hen in gesprek te komen is de kantelinterventie. Hieronder staat een voorbeeld van een gesprek waarin deze techniek gebruikt wordt.

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 476

 • De nuttigheidsvraag: aanpakgerichte en opbrengstgerichte formuleringen
 • Progressiegesprekken
 • Hoe interesses zich ontwikkelen
 • Podcast ‘De zelfdeterminatietheorie in Vogelvlucht’
 • De minimaal aanwezige coach
 • Het is stiller in mijn hoofd


De nuttigheidsvraag: aanpakgerichte en opbrengstgerichte formuleringen

~ Coert Visser

De nuttigheidsvraag is een belangrijke techniek voor iedere progressiegerichte professional. De vraag heeft meerdere functies, is bruikbaar in meerdere onderdelen van het gesprek en kan op verschillende manier gesteld worden. Laten we eerst kijken naar twee basisformuleringen van nuttigheidsvragen.

Lees verder »


Progressiegesprekken

~ Gwenda Schlundt Bodien

De highlight deze week was een adviesgesprek dat ik had met een bestuurder en een directeur bedrijfsvoering, die een systeem van beoordelings- en functioneringsgesprekken wilden gaan opzetten maar twijfelden hoe ze dit op een progressiegerichte wijze konden invullen.

Lees verder »


Hoe interesses zich ontwikkelen

~ Coert Visser

Interesse is een sterk motiverende kracht die een belangrijke richtinggevende rol kan spelen in onderwijs en loopbanen. Er zijn directe voordelen van doen wat we interessant vinden. Wanneer we geïnteresseerd zijn in wat we doen hebben we meer aandacht voor wat we doen, spannen we ons meer in en voelen we ons beter. Wanneer we iets interessant zijn, worden onze zelfregulatie, taakbetrokkenheid en volharding ook beter evenals onze prestaties (Harackiewicz et al., 2016).

Lees verder »


Podcast ‘De zelfdeterminatietheorie in Vogelvlucht’

~ Gwenda Schlundt Bodien

Jozef van Giel heeft op Kritisch Denken een podcast gezet van het eerder op deze site verschenen artikel ‘De zelfdeterminatietheorie in vogelvlucht’. Kritisch Denken is een podcast opgezet ter promotie van het kritische denken. Deze podcast heeft als doel mensen te leren dat ze niet alles wat ze horen zomaar aanvaarden of als een ‘complottheorie’ neerleggen. Het doel is het ontwikkelen van een kritische geest waarmee men standpunten kritisch beschouwd. En in de eerste plaats de eigen standpunten. De productie wordt mogelijk gemaakt door Jozef van Giel en Rik Delaet.

Lees verder »


De minimaal aanwezige coach

~ Coert Visser

Veel coaches kennen de paradox: cliënten komen in coaching maar stellen zich vervolgens passief op en negeren je adviezen. Ook ik heb dit vaak zien gebeuren. Aan het begin van mijn loopbaan heb ik vele jaren als coach gewerkt op een wat je zou kunnen noemen traditionele manier. Deze manier van werken komt neer op 1) het analyseren van het probleem van de coachee, 2) het komen tot een diagnose, 3) het geven van adviezen en 4) het bespreken van de voortgang in het proces. Jarenlang heb ik vastgehouden aan deze manier van werken hoewel ik vaak ontevreden was over de effectiviteit van mijn coaching. Ik was vaak hard aan het werk in gesprek en cliënten leken nogal eens ongemotiveerd en passief. Eén van de meest onbegrijpelijke dingen vond ik dat cliënten adviezen vaak niet opvolgden.

Lees verder »


Het is stiller in mijn hoofd

~ Gwenda Schlundt Bodien

Deze week hadden we dag 2 van de training progressiegericht coachen. We oefenden via deliberate practice een progressiegericht intakegesprek met een leidinggevende die graag wilde dat er een medewerker van hem werd gecoacht. Vervolgens oefenden we het coachingsgesprek met de betreffende medewerker. In die twee soorten gesprekken zijn verschillende progressiegerichte rollen en interventies aan de orde. Deliberate practice is een intensieve manier van oefenen, die in korte tijd veel oplevert en een competentieondersteunend effect heeft, zie ook hier.

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 475

 • Beloningen die de intrinsieke motivatie ondermijnen
 • Hoe vraag je hulp aan je partner?
 • Het ondermijnen van intrinsieke motivatie in organisaties
 • Zijn IQ-verschillen tussen rassen genetisch bepaald en onveranderbaar?
 • Actiekeuze en optiekeuze en intrinsieke motivatie
 • Geloven in individuele leerstijlen leidt tot verkeerde aanpakken


Beloningen die de intrinsieke motivatie ondermijnen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Uit de zelfdeterminatieonderzoeken blijkt dat beloning voor het gedurende een bepaalde tijd bezig zijn met een taak (engagement contingent) de intrinsieke motivatie voor die activiteit verlaagt. Beloning voor het afmaken van een taak (completion contingent) heeft hetzelfde negatieve effect op intrinsieke motivatie. Beloning voor de performance (performance contingent) verlaagt de intrinsieke motivatie voor de activiteit ook. De sterkst ondermijnende effecten op intrinsieke motivatie zijn te vinden in de situatie waarin alleen de best presterenden een beloning krijgen die gerelateerd is aan performance. Dat is dus de situatie die het meest voorkomt in organisaties die pay-for-performance hebben ingevoerd.

Lees verder »


Hoe vraag je hulp aan je partner?

~ Coert Visser

Hoe partners elkaar helpen heeft een effect op hoe goed zij zich voelen over die hulp en op hoe zij de kwaliteit van hun relatie ervaren. Indien de hulp die geboden wordt zorgzaam is en helpt om de situatie te verhelderen en de behoeften van de hulpvrager onderkent beleeft de ontvanger die hulp vaak als positief en ervaren beide partners hun relatief als positief. Als de hulp echter wordt aangeboden op een negatieve manier, bemoeizuchtige of controlerende manier of wanneer hulp uitblijft waar hij nodig is (zie o.a. Overall et al., 2010) ervaart de ontvanger vaak stress en voelen beide partners zich negatiever over de relatie. Nieuw onderzoek van Don & Hammond (2017) kijkt naar de invloed van de hulpvrager op de kwaliteit van hulp en komt tot een wel verrassende bevinding.

Lees verder »


Het ondermijnen van intrinsieke motivatie in organisaties

~ Gwenda Schlundt Bodien

Beoordelingen werken, zo blijkt uit onderzoek, vaak negatief op de intrinsieke motivatie omdat ze een controlerende stance oproepen in de beoordeelde. Positieve beoordelingen hebben dat negatieve effect op intrinsieke motivatie vanwege de perceptie van control (zie ook hier). Negatieve beoordelingen hebben een nog sterker negatief effect op de intrinsieke motivatie, vanwege een ervaren gebrek aan autonomie en competentie.

Lees verder »


Zijn IQ-verschillen tussen rassen genetisch bepaald en onveranderbaar?

~ Coert Visser

In 1994 verscheen het boek The Bell Curve, geschreven door Richard Herrnstein en Charles Murray. Het boek deed enorm veel stof opwaaien. Het boek betoogde op basis van talloze statistieken dat intelligentie (zoals gemeten door IQ tests) een betekenisvol construct is dat de verschillen in cognitieve capaciteiten tussen mensen beschrijft. Verder schreven de auteurs dat 1) verschillen in intelligentie deels erfelijk zijn, 2) dat rassen bestaan en 3) dat mensen van verschillende rassen verschillen in hun gemiddelde IQ scores vanwege genetische verschillen tussen rassen. Ondanks een golf van kritiek op het boek, ook uit wetenschappelijke kring, heeft Murray zijn standpunten niet te hebben bijgesteld, zo bleek uit een recent interview met Sam Harris. Eric Turkheimer (foto), Kathryn Paige Harder en Richard Nisbett schreven een kritische reactie op dit interview en de denkbeelden van Murray.

Lees verder »


Actiekeuze en optiekeuze en intrinsieke motivatie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Intrinsieke motivatie kenmerkt zich door optimale uitdaging die de persoon vrijwillig aangaat. In dit en dit artikel kun je een aantal factoren lezen die de intrinsieke motivatie ondermijnt.

Lees verder »
Geloven in individuele leerstijlen leidt tot verkeerde aanpakken

~ Coert Visser

In het onderwijs wordt nog veel geloof gehecht aan het bestaan en het belang van individuele leerstijlen. Het basisidee is dat leerlingen een individuele voorkeursleerstijl hebben en dat de manier van lesgeven hierop zou moeten worden afgestemd om goed leren te bevorderen. Enkele voorbeelden: sommige leerlingen zouden beter leren als stof visueel wordt aangeboden, andere als stof verbaal wordt aangeboden; sommige als stof concreet wordt aangeboden, andere als stof abstract wordt aangeboden. Al jarenlang laat onderzoek zien dat dit idee van individuele leerstijlen niet klopt. Een nieuwe publicatie (An & Carr, 2017) vat de problemen met het leerstijlen-idee samen en legt uit waarom de individuele-leerstijlen-benadering averechts werkt. Ook geven ze alternatieve verklaringen voor de individuele verschillen die docenten in hun leerlingen zien.

Lees verder »

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 474

 • Is Positive Education zo effectief als Martin Seligman suggereert?
 • Emotiedifferentiatievaardigheid gaat samen met psychologisch welbevinden
 • Moet iedereen meteen aan de Mindfulness Meditatie?
 • Emotionele fijnmazigheid
 • Organismische integratie (groei+integratie)
 • Positieve feedback die de intrinsieke motivatie ondermijnt

Is Positive Education zo effectief als Martin Seligman suggereert?

~ Coert Visser

Martin Seligman beschrijft positive education als onderwijs waarin het onderwijzen van de reguliere lesstof wordt gecombineerd met het onderwijzen van ‘geluksvaardigheden’, zoals ‘well-being, life satisfaction, happiness, and meaning’. Hij zegt dat dit soort vaardigheden zowel meetbaar als aanleerbaar is. En door dit te doen zal onderwijs, volgens Seligman, beter kunnen leveren wat de meeste ouders willen voor hun kinderen. Hij baseert zich op experimenten te beschrijven die zijn uitgevoerd door Alejandro Adler in Bhutan, Mexico en Peru. Ik heb kritisch gekeken hoe overtuigend deze onderzoeken zijn.

Lees verder »

Emotiedifferentiatievaardigheid gaat samen met psychologisch welbevinden

~ Gwenda Schlundt Bodien

Het heeft voordelen als iemand in staat is om gevoelens op een complexe en gedifferentieerde manier onder woorden te brengen. Dat is het geval wanneer iemand fijnmazige beschrijvingen kan geven van zijn gevoelens. Uit diverse onderzoeken blijkt dat individuen die hiertoe in staat zijn, minder de neiging hebben om slechte zelfregulerende strategieën toe te passen, zoals binge drinking, agressie en automutilatie. Daarnaast is er minder neurale activiteit te zien als de persoon wordt afgewezen. Ook ervaren deze mensen in mindere mate angst en depressie. Negatieve en stressvolle gebeurtenissen en de negatieve gevoelens die daarmee gepaard gaan, kunnen getransformeerd worden door de vaardigheid van emotiedifferentiatie.

Lees verder »

Moet iedereen meteen aan de Mindfulness Meditatie?

~ Coert Visser

Er wordt veel gesproken over de positieve effecten van mindfulness meditatie. Het zou ons als individuen veel voordelen opleveren en ook onze maatschappij beter en vreedzamer maken. Veel onderzoek suggereren inderdaad dat mindfulness meditatie positieve effecten kan hebben. Maar hoeveel weten we precies over de effecten van mindfulness meditatie? Is er al genoeg bewijs voor de positieve effecten om te kunnen zeggen dat iedereen zou moeten mediteren?

Lees verder »

Emotionele fijnmazigheid

~ Gwenda Schlundt Bodien

Mensen die in staat zijn om hun emotionele ervaringen fijnmazig en in detail onder woorden te brengen, lopen minder kans overweldigd te worden in stressvolle situaties. Dat komt door een sequentie van gebeurtenissen, zoals beschreven door Kashdan et al, 2010.

Lees verder »

Organismische integratie (groei+integratie)

~ Coert Visser

De zelfdeterminatietheorie (ZDT) is goed bruikbaar in veel contexten. ZDT kent niet alleen een praktische kant maar ook een uitgebreide theoretische kant (zie o.a. Ryan & Deci, 2017). Het begrijpen van deze onderliggende theorie helpt om de praktische suggesties die voortvloeien uit ZDT beter te begrijpen. Ik bespreek hier één van de belangrijke aspecten van de theorie, het principe van organismische integratie.

Lees verder »


Positieve feedback die de intrinsieke motivatie ondermijnt

~ Gwenda Schlundt Bodien

Heeft positieve feedback altijd een positief effect op intrinsieke motivatie? Het onderzoek daarnaar geeft duidelijk antwoorden op die vraag. Goed zo, je hebt het al goed in de vingers Stel dat iemand vanuit interesse een nieuwe vaardigheid aan het leren is, bijvoorbeeld cello spelen. En stel dat de leraar zegt:’Ik had je de suggestie gegeven om te oefenen met de vingerplaatsing, he? Wil je eens een stukje doen? Dan kan ik even kijken of ik het je vorige keer goed heb uitgelegd’ en na afloop:’Je hebt deze vingerplaatsing al goed te pakken zeg! Prima! We kunnen een volgend stapje gaan zetten, want dit kun je al.’ Wat denk je dat hiervan het effect is op intrinsieke motivatie?

Lees verder »

Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 473

 • De relatie tussen agressie en levensdoel bij adolescenten
 • Werkstress hangt samen met de frustratie van psychologische basisbehoeften
 • Creëer je eigen spanning
 • Worden positieve stereotypes opgevat als complimenten?
 • Negatieve emoties zijn nodig en nuttig
 • Doet intrinsieke motivatie ertoe in omstandigheden van extreme armoede?
 • Zuiver altruïsme: bestaat het?


De relatie tussen agressie en levensdoel bij adolescenten

~ Gwenda Schlundt Bodien

De adolescentie is een periode waarin de jongere proberen te begrijpen wie ze zijn en maken ze allerlei keuzes voor wat betreft hun toekomstige leven. Om die keuzes goed te kunnen maken heeft de jongere een redelijk goed idee nodig ten aanzien van wat hij wil bereiken (zijn levensdoelen) en welke carrière hij wil gaan volgen (en dus studiekeuze). Deze keuzes bepalen in sterke mate hoe de adolescent zichzelf ziet en evalueert wie hij is. Het hebben van een levensdoel (iets dat betekenisvol voor je is en je wilt bereiken), is een centraal zelforganiserend principe in het leven. Het zorgt ervoor dat je bepaalde doelen kiest en nastreeft, dat je keuzes geleid worden in een bepaalde richting, en dat je gedrag betekenisvol wordt in je eigen ogen. Als mensen niet de perceptie hebben dat wat ze in staat zijn betekenisvol te leven, dan ontwikkelen ze subsitituutbehoeften (zie ook hier). Agressie is een van die reacties die adolescenten kunnen gaan vertonen.

Lees verder »


Werkstress hangt samen met de frustratie van psychologische basisbehoeften

~ Coert Visser

De meeste mensen besteden veel energie en tijd aan werk. Als werk mensen motiveert en ook weer energie oplevert kan het bijdragen aan tevredenheid over je leven en aan geluk. Maar als werk een voortdurende bron van stress is, kan dit er leiden dat de ons slecht voelen, dat we lichamelijke klachten krijgen, uitgeput raken en ziek worden of ontslag nemen. Nu er in de afgelopen vijftig jaar een verschuiving heeft plaatsgevonden van fysiek werk naar kenniswerk zijn ook de belangrijkste bronnen van overbelasting anders geworden. Vroeger waren dat vooral fysieke bronnen, nu zijn het steeds meer psychologische bronnen geworden.

Lees verder »


Creëer je eigen spanning

~ Gwenda Schlundt Bodien

Als je je realiseert dat ieder mens de neiging heeft om informatie die bevestigt wat de persoon al gelooft eerder op te merken en meer gewicht toe te kennen, dan informatie die tegengesteld is aan wat de persoon gelooft, en je vindt dat fenomeen een risico voor jezelf en anderen, dan kun je bewust kiezen informatie tot je te nemen waar je aversie tegen voelt.

Lees verder »


Worden positieve stereotypes opgevat als complimenten?

~ Coert Visser

Bij stereotypes denken we vaak vooral aan generaliserende negatieve oordelen over een categorie mensen. Bij een stereotype wordt het gedrag van een individu toegeschreven aan de groep waar hij of zij toe behoort (of veronderstelt wordt te behoren). Andersom kan het ook zijn dat vermeende negatieve eigenschappen van groepen geprojecteerd worden op individuen die tot die groep behoren. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat we stereotypen vaak als onwenselijk zien. Er zitten namelijk behoorlijk gevaarlijke kanten aan. Negatieve stereotypen kunnen spanningen tussen groepen opwekken of vergroten en de samenhang in de samenleving ondermijnen en ze miskennen het unieke karakter van individuen. Maar hoe zit het met positieve stereotypen, met andere woorden: positieve generaliserende oordelen over een sociale groep? Worden die wel gezien als positief omdat ze in feite alleen maar complimenteus zijn?

Lees verder »


Negatieve emoties zijn nodig en nuttig

~ Gwenda Schlundt Bodien

Natuurlijk willen de meeste mensen zich liever blij en opgewekt en gelukkig voelen dan verdrietig, down en ongelukkig. Als je je een periode niet blij en gelukkig voelt, kun je het gevoel hebben dat je iets fout doet; er zijn zoveel mogelijkheden om je leven in eigen hand te nemen, waarom lukt het je dan niet om steeds blij op te staan en vrolijk de dagen door te komen? Op facebook lijkt iedereen een geweldig leven te hebben, waarom sleep jij je dan soms voort en ben je soms ronduit ongelukkig en negatief? Onder invloed van diverse stromingen, waaronder grote delen van de positieve psychologie, kan het voelen als een levensopdracht om gelukkig te zijn en dingen te doen die je gelukkig maken.

Lees verder »


Doet intrinsieke motivatie ertoe in omstandigheden van extreme armoede?

~ Coert Visser

Intrinsieke motivatie is de motivatie die voelen voor het doen van activiteiten die we leuk of interessant vinden. Veel onderzoek heeft laten zien dat intrinsieke motivatie bij ieder mens, ongeacht cultuur en leeftijd, aanwezig is en een belangrijke bron van volharding, groei en geluk is (lees meer hier, hier en hier). De mate waarin intrinsieke motivatie tot uiting komt, is afhankelijk van de mate waarin de psychologische basisbehoeften wordt voldaan (vooral aan autonomie en competentie maar mogelijk aan verbondenheid).

Lees verder »


Zuiver altruïsme: bestaat het?

~ Coert Visser

Hoe ziet de menselijk natuur eruit? Zijn mensen van nature goed of slecht? Zijn we puur egoïstisch of zijn we ook in staat tot puur onbaatzuchtig (altruïstisch) handelen? Zijn we vooral in een voortdurend gevecht met elkaar verwikkeld of is het juister om te stellen dat we voornamelijk veel samenwerken en elkaar verzorgen? Hoe we dit soort vragen voor onszelf beantwoorden, is tamelijk belangrijk. Onze antwoorden op deze vragen bepalen namelijk in belangrijke mate wat we van onszelf verwachten en wat we van anderen verwachten. En als gevolg daarvan bepalen ze ook hoe we anderen behandelen en hoe we gedrag van anderen interpreteren.

Lees verder »